MFK

Om MFK

Mund- og Fodmalende Kunstnere (VDMFK) blev stiftet i Lichtenstein i 1957 af 17 handicappede kunstnere fra 8 forskellige lande. Foreningen er ingen velgørende organisation. Dens formål er at gøre kunstnerne selverhvervende via indtægter fra kommercielt salg af postkort, reproduktioner og øvrige produkter. 

Det er os som handicappede kunstnere der ejer foreningen og dens forlag i 42 lande over hele verden. 

Vi er som kunstere stolte over den succes vores forening har haft! VDMFK er vokset til idag at have tilknyttet mere end 800 kunstnere fra omkring 70 lande fra alle kontinenter.

Vi tror foreningens succes bl.a. skyldes høje krav til det kunstneriske niveau. For at blive tilknyttet foreningen skal man have udvist kunstneriske evner. 

Man bliver i begyndelsen tilknyttet foreningen som studerende og får dækket udgifter til materialer, kunstundervisning mm. Hvis man efter nogle år gør fremskridt, kan man blive tilknyttet foreningen som associeret medlem og ens månedlige honorar stiger. Hvis man fortsætter sin kunstneriske udvikling, kan man blive fuldgyldigt medlem. 

Vi er stolte af, gennem VDMFK at kunne honorere handicappede kunstnere over hele verden, særligt i lande uden socialt sikkerhedsnet hvor handicappede har meget sværere levevilkår end i vores del af verden! For mund- og fodmalende kunstnere i mange lande er honoraret fra VDMFK væsentligt for at kunne leve et selvstændigt liv, kunne stifte familie mm. 

Som medlem af VDMFK er man desuden sikret et livsvarigt honorar fra salget af reproduktioner og postkort, også selvom man som kunstner skulle miste evnen til at male pga. alder eller sygdom. Det er en stor sikkerhed at have, både for os kunstnere i Danmark og især for kunstnerne i andre dele af verden. 

Det er fra salget af reproduktioner at alle indtægter til foreningens kunstnere kommer. 

Vi håber derfor at De får lyst til at købe vores kort og derved gøre det muligt for kunstnere med handicap kunstnere i Danmark og over hele verden at kunne leve af vores kunst! Vi vil dog igen gerne understrege, at der ingen købepligt eller returpligt er!

MFK Pages

MFK Danmark
www.mfk.dk

MFK Danmark Facebook
Click here

MFK Sverige
http://www.munochfotkonst.se/content3.html

MFK England
http://www.mfpa.uk/

VDMFK Facebook
https://www.facebook.com/Vdmfk

MFK hele verden
http://www.vdmfk.com/worldwide/en.html